بلاگ

ترجمه چیست؟

ترجمه یکی از ابزارهای ارتباطی مهم به شمار می رود. برگرداندن متن از زبان مبدأ به زبان مقصد، هنر بسیار ظریف و پیچیده ای است که انتقال صحیح و درست مفهوم، بر عهده مترجم می باشد و ...
ادامه مطلب

ترجمه اسناد

سند مالکیت یا المثنای آن ممهور به مهر و امضای ادارات ثبت و اسناد و املاک کشور قابل ترجمه و تایید است و کلیه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا بازداشت و رفع آن ترجمه می شود. کپی برابر با اصل سند مالکیت قابل ترجمه و تایید نمی باشد.
ادامه مطلب

گواهی‌های آموزشی:

گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای, گواهی های آموزشی کوتاه مدت ادارات دولتی, دوره های آموزشی و گواهی های مراکز آموزش دوره های زبان, گواهی های آموزشی کوتاه مدت شرکتهای خصوصی, گواهی آموزشی از جهاد دانشگاهی و موسسات خصوصی, گواهی های آموزشی دوره ای با ذکر ساعت
ادامه مطلب