بلاگ

گواهی‌های متفرقه:

ترجمه گواهی بهداشت/ تقدیررنامه/ گواهی نظامیان و قضات/ موجودی بانکی/کارت واکسیناسیون/ قبوض آب و برق و تلفن و گاز/احکام ورزشی/بارنامه و اسناد صادرات و واردات/ گواهی های صادره توسط وکلای دادگستری/گواهی دریانوردی و کشتیرانی
ادامه مطلب

اسناد و مدارک شرکت‌ها:

اساسنامه:                                                                 اساسنامه و اظهارنامه شرکت­ها:

بند فعلی اصل اساسنامه و کپی برابر با اصل آن توسط ثبت شرکت‌ها و صورتجلسه و اظهارنامه شرکت‌ها با مهر و امضای اداره ثبت شرکت‌ها، قابل ترجمه و تأیید می‌باشد. بند اصلاحی الف) اصل یا تصویرمصدق اساسنامه و اظهارنامه مؤسسات و شرکت­های...
ادامه مطلب

ترجمه اسناد مربوط به احوال شخصیه

شناسنامه:

بند فعلی تمامی مندرجات شناسنامه از ابتدا تا انتها توسط مترجم ترجمه می‌شود؛ شناسنامه اشخاص بالای 15 سال بدون داشتن عکس قابل ترجمه و تأیید نمی‌باشد، چنانچه واقعه‌ای قید شده باشد عیناً ترجمه و درغیر اینصورت درج عبارت: (تا تاریخ ... ازدواج و تولد فرزند در شناسنامه ثبت...
ادامه مطلب