بایگانی دسته ها: انواع ترجمه

ترجمه چیست؟

ترجمه یکی از ابزارهای ارتباطی مهم به شمار می رود. برگرداندن متن از زبان مبدأ به زبان مقصد، هنر بسیار ظریف و پیچیده ای است که انتقال صحیح و درست مفهوم، بر عهده مترجم می باشد و ...
ادامه مطلب

ترجمه حضوری و همزمان

دارالترجمه رسمی البرز تهران 303، با برخورداری از همکاری بسیاری از مترجمان رسمی دادگستری، بهترین گرینه برای ترجمه همزمان و حضوری رسمی است و همچنین در برگزاری نمایشگاههای تخصصی و سمینارها، گاهی نیاز به یک یا چند مترجم به زبانهای مختلف داشته باشد.
ادامه مطلب