بایگانی دسته ها: ترجمه مدارک مالی

مشاوره در خصوص ترجمه تعدادی از مدارک مهم

برای ترجمه سند ازدواج، به همراه داشتن شناسنامه، الزامی است. سند مالکیت، در صورتی که خوانا و بدون قلم خوردگی و ممهور به مهر ثبت اسناد در آخرین ستون نقل و انتقال باشد، قابل ترجمه و تایید است. جهت ترجمه گردش حسابهای بانکی و ترجمه دفترچه بیمه به سایت دارالترجمه البرز تهران 303 مراجهه نمایید.
ادامه مطلب

خدمات دارالترجمه رسمی البرز تهران 303

ترجمه رسمی و غیررسمی به کلیه زبانها و اخذ تاییدیه از دادگستری و وزارت امور خارجه، ترجمه متون مختلف، صدور بیمه های مسافرتی، برابر با اصل نمودن مدارک و اسناد خارجی، اخذ تاییدیه مدارک تحصیلی از آموزش و پرورش و وزارت علوم و وزارت بهداشت، نمایندگی پست TNT
ادامه مطلب