بایگانی دسته ها: ترجمه

ترجمه چیست؟

ترجمه یکی از ابزارهای ارتباطی مهم به شمار می رود. برگرداندن متن از زبان مبدأ به زبان مقصد، هنر بسیار ظریف و پیچیده ای است که انتقال صحیح و درست مفهوم، بر عهده مترجم می باشد و ...
ادامه مطلب

ترجمه اسناد

سند مالکیت یا المثنای آن ممهور به مهر و امضای ادارات ثبت و اسناد و املاک کشور قابل ترجمه و تایید است و کلیه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا بازداشت و رفع آن ترجمه می شود. کپی برابر با اصل سند مالکیت قابل ترجمه و تایید نمی باشد.
ادامه مطلب