بایگانی دسته ها: ترجمه

گواهی‌های متفرقه:

ترجمه گواهی بهداشت/ تقدیررنامه/ گواهی نظامیان و قضات/ موجودی بانکی/کارت واکسیناسیون/ قبوض آب و برق و تلفن و گاز/احکام ورزشی/بارنامه و اسناد صادرات و واردات/ گواهی های صادره توسط وکلای دادگستری/گواهی دریانوردی و کشتیرانی
ادامه مطلب

ترجمه مدارک تحصیلی و دانشگاهی

اصل مدارک تحصیلی و ریز نمرات با مهر و امضای آموزشگاه مربوط و تایید اداره کل آموزش و پرورش استان، قابل ترجمه و تایید است. دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری، ریز نمرات فارغ التحصیلان به مهر و امضای معرفی شده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( بستگی به نوع مدرک) قابل ترجمه و تایید است.
ادامه مطلب

مشاوره در خصوص ترجمه تعدادی از مدارک مهم

برای ترجمه سند ازدواج، به همراه داشتن شناسنامه، الزامی است. سند مالکیت، در صورتی که خوانا و بدون قلم خوردگی و ممهور به مهر ثبت اسناد در آخرین ستون نقل و انتقال باشد، قابل ترجمه و تایید است. جهت ترجمه گردش حسابهای بانکی و ترجمه دفترچه بیمه به سایت دارالترجمه البرز تهران 303 مراجهه نمایید.
ادامه مطلب

خدمات دارالترجمه رسمی البرز تهران 303

ترجمه رسمی و غیررسمی به کلیه زبانها و اخذ تاییدیه از دادگستری و وزارت امور خارجه، ترجمه متون مختلف، صدور بیمه های مسافرتی، برابر با اصل نمودن مدارک و اسناد خارجی، اخذ تاییدیه مدارک تحصیلی از آموزش و پرورش و وزارت علوم و وزارت بهداشت، نمایندگی پست TNT
ادامه مطلب