بایگانی دسته ها: مدارک

ترجمه اسناد

سند مالکیت یا المثنای آن ممهور به مهر و امضای ادارات ثبت و اسناد و املاک کشور قابل ترجمه و تایید است و کلیه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا بازداشت و رفع آن ترجمه می شود. کپی برابر با اصل سند مالکیت قابل ترجمه و تایید نمی باشد.
ادامه مطلب

گواهی‌های متفرقه:

ترجمه گواهی بهداشت/ تقدیررنامه/ گواهی نظامیان و قضات/ موجودی بانکی/کارت واکسیناسیون/ قبوض آب و برق و تلفن و گاز/احکام ورزشی/بارنامه و اسناد صادرات و واردات/ گواهی های صادره توسط وکلای دادگستری/گواهی دریانوردی و کشتیرانی
ادامه مطلب