بایگانی دسته ها: دسته دوم

گواهی‌های آموزشی:

گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای, گواهی های آموزشی کوتاه مدت ادارات دولتی, دوره های آموزشی و گواهی های مراکز آموزش دوره های زبان, گواهی های آموزشی کوتاه مدت شرکتهای خصوصی, گواهی آموزشی از جهاد دانشگاهی و موسسات خصوصی, گواهی های آموزشی دوره ای با ذکر ساعت
ادامه مطلب

گواهی‌های متفرقه:

ترجمه گواهی بهداشت/ تقدیررنامه/ گواهی نظامیان و قضات/ موجودی بانکی/کارت واکسیناسیون/ قبوض آب و برق و تلفن و گاز/احکام ورزشی/بارنامه و اسناد صادرات و واردات/ گواهی های صادره توسط وکلای دادگستری/گواهی دریانوردی و کشتیرانی
ادامه مطلب

ترجمه گواهی‌های کار:

گواهیهای کار صادرشده از موسسات و مراکزوابسته به نهادهای دولتی و غیردولتی با مهروامضای مرجع صادرکننده و با ارائه مجوز ومستندات قانونی آن قابل ترجمه وتایید است .

 

گواهی‌های کار از مؤسسات و ادارات دولتی:                      گواهی‌های کار صادر...

ادامه مطلب