بایگانی دسته ها: دسته سوم

اسناد و مدارک شرکت‌ها:

اساسنامه:                                                                 اساسنامه و اظهارنامه شرکت­ها:

بند فعلی اصل اساسنامه و کپی برابر با اصل آن توسط ثبت شرکت‌ها و صورتجلسه و اظهارنامه شرکت‌ها با مهر و امضای اداره ثبت شرکت‌ها، قابل ترجمه و تأیید می‌باشد. بند اصلاحی الف) اصل یا تصویرمصدق اساسنامه و اظهارنامه مؤسسات و شرکت­های...
ادامه مطلب

شرايط و مراحل ترجمه و تأييد اسناد و مدارك

شرايط و مراحل ترجمه و تأييد اسناد و مدارك

- ارائه اصل سند يا مدرك به دارالترجمه رسمي البرز تهران - ارائه فتوكپي از تمام صفحات سند يا مدرك مورد نظر (به تعداد نسخه‌هاي ترجمه مورد نياز) - ترجمه و مهر و امضاي سند يا مدرك توسط مترجم...
ادامه مطلب