لیست قیمت

 • اسناد

  اسناد

  اسناد اراضی و املاک: بند فعلی سند مالکیت یا المثنای آن ممهور به مهر و امضای ادارات ثبت اسناد و...

  ادامه مطلب

 • اسناد و مدارک شرکت‌ها:

  اسناد و مدارک شرکت‌ها:

  اساسنامه:                                             اساسنامه و اظهارنامه شرکت­ها: بند فعلی اصل اساسنامه و کپی برابر با اصل آن توسط ثبت شرکت‌ها و صورتجلسه...

  ادامه مطلب

 • ترجمه رسمی اسناد و مدارک

  ترجمه رسمی اسناد و مدارک

  ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک با تایید وزارت دادگستری و امور خارجه ، حتی به صورت ترجمه فوری پذیرفته...

  ادامه مطلب

 • شرایط و مراحل ترجمه و تأیید اسناد و مدارک

  شرایط و مراحل ترجمه و تأیید اسناد و مدار

  شرایط و مراحل ترجمه و تأیید اسناد و مدارک – ارائه اصل سند یا مدرک به دارالترجمه رسمی البرز تهران...

  ادامه مطلب