Portfolio Tag: برچسب سوم

گواهی‌های کار:

گواهیهای کار صادرشده از موسسات و مراکزوابسته به نهادهای دولتی و غیردولتی با مهروامضای مرجع صادرکننده و با ارائه مجوز ومستندات قانونی آن قابل ترجمه وتایید است . گواهی‌های کار از مؤسسات و ادارات دولتی:                       گواهی‌های کار صادر شده از نهادهای دولتی: بند فعلی گواهی‌های کار صادره...
ادامه مطلب

مدارک تحصیلی و دانشگاهی

مدارک تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش‌دانشگاهی): بند فعلی کلیه مدارک مقاطع مختلف تحصیلی اعم از ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش‌دانشگاهی با مهر و امضای آموزشگاه مربوطه تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه قابل ترجمه و تأیید است. بند اصلاحی اصل مدارک مختلف تحصیلی و ریز نمرات با مهر و امضای آموزشگاه مربوط و تأیید اداره کل آموزش و...
ادامه مطلب

ترجمه حضوری و همزمان

مترجم رسمی حضوری در بسیاری از مراجع رسمی همچون سفارت‌خانه‌ها به خدمات ترجمه رسمی نیاز است حتی در دادگاه‌هایی که یک طرف پرونده تبعه غیر ایرانی است. آیا قصد ازدواج با یک تبعه خارجی را دارید و یا می‌خواهید از یک تبعه خارجی برای کار یا قراردادی وکالت رسمی بگیرید؟ دفترخانه‌های ازدواج، طلاق و یا دفترخانه‌های رسمی...
ادامه مطلب