دقت و ضمانت

خدمات ترجمه در هر دو بخش ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی ضمانت بازبینی و تصحیح دارند ضمانت خدمات ترجمه برای هر دو سرویس ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی از ساعت تحویل ترجمه به مشتری آغاز می گردد. خدمات پشتیبانی و رسیدگی به ایرادات و نواقص احتمالی به صورت نامحدود بوده و بازه زمانی خاصی برای رسیدگی به درخواست های مرتبط با زمان تحویل ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی و یا کیفیت ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی وجود ندارد و کاربران وب سایت ترجمه فوری و تخصصی دارالترجمه رسمی البرز تهران می توانند در هر دو بخش ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی از خدمات پشتیبانی و ضمانت کیفیت به صورت نامحدود از نظر زمانی استفاده نمایند .

ارسال دیدگاه بسته شده است.