اعتبار

• تحویل به موقع ترجمه انگلیسی به فارسی آنلاین

• تحویل ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی در موعد مقرر

شاید شما یک بار مشتری ما باشید ( البته این نکته را هم را ذکر کنیم که از هر نژاد و قوم و زبانی باشیم دوست و همکار و یاور و پشتیبان هم هستیم) منتهی ما خود را مشتری دائمی دارالترجمه رسمی البرز تهران می دانیم . یعنی ، خود را جای کاربری می بینیم که همین الان به تازگی با وب سایت ترجمه آنلاین انگلیسی به فارسی و ترجمه آنلاین فارسی به انگلیسی مرکز دارالترجمه رسمی البرز تهران آشنا شده است . کاربر و خود ما انتظار داریم اولا هزینه ای با تخفیف مناسب برای ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی یا ترجمه فوری فارسی به انگلیسی بپردازیم و از طرفی بیشتر توقع داریم که ترجمه را دقیقا در زمان اعلام شده دریافت نماییم . اگر فایل ترجمه در زمان اعلام شده به دست مان برسد از مرکز ترجمه فوری و تخصصی تشکر می کنیم و رضایت خود را از نظم و مسئولیت پذیری دارالترجمه اعلام می کنیم . اما اگر تاخیر در تحویل مشاهده کنیم و از سویی از مشتریان سابق مرکز ترجمه دانشجویی نباشیم هزار فکر و خیال به سراغ مان می آید . ما با درک دقیق احساسات و افکار کاربران در دارالترجمه رسمی البرز تهران همواره در تلاشیم تا محیطی را بوجود آوریم که مشتری با ورود به آن محیط دقیقا خود را در بطن ماجرا ببیند و بر تمامی مراحل و روند ترجمه متن انگلیسی یا ترجمه متن فارسی در هر دو واحد ترجمه اینترنتی انگلیسی به فارسی یا ترجمه آنلاین فارسی به انگلیسی نظارت داشته باشد .

ارسال دیدگاه بسته شده است.