اصل هدفمندی

ضریب افزایش نیرو در دارالترجمه رسمی البرز تهران حرف اول را می زند . خدمات ترجمه بایستی با هدف گذاری صحیح ارائه شود . ترجمه متن انگلیسی به فارسی یا ترجمه متون فارسی به انگلیسی به هر اندازه پیچیده و نفس گیر باشد زمانی کاربردی و قابل اتکا خواهد بود که بتوان خدمات ترجمه را هدفمند نمود یعنی دقیقا مطابق نیاز مشتری ترجمه گام برداشت و سرویس را از مسائل حشو و کانال های نامرتبط خدماتی و پیچیدگی های پیش پا افتاده و در حالت کلی از بروکراسی رهانید . در دارالترجمه رسمی البرز تهران مساله به نام بروکراسی اداری وجود ندارد و خدمات ترجمه آنلاین و تخصصی متون فنی و غیر فنی انگلیسی یا فارسی به صورت کاملا هدف گذاری شده با ساده ترین روش ممکن در اختیار کاربران وب سایت دارالترجمه رسمی البرز تهران قرار دارد.

ارسال دیدگاه بسته شده است.